Värmlänningarna


(Wermländingarne) ett "sorglustigt tal-, sång- och dansspel" av F. A. Dahlgren; musiken arrangerad och komponerad av Andreas Randel; uppförd f.f.g. i Stockholm 1846. Som skådespelstyp kan verket närmast betecknas som ett svenskt sångspel.
PM75

Wermlänningarna, "tal-, sång- och dansspel" med text av F. A. Dahlgren. Musiken är huvudsakligen komponerad av Andreas Randel (Stockholm 1846). Den handlar om kärleksparet Erik och Anna, vars föräldrar ligger i fejd med varandra. Först sedan de båda försökt dränka sig när föräldrarna försökt skilja dem åt får de äntligen tillstånd att gifta sig. Värmlänningarna uppförs sedan 1953 årligen i Ransäter, och bland populära sånger märks I villande skolgen jag vallar min hjord och Värmlandsvisan (dock med annan text än "Ack, Värmeland du sköna".
BM03.
Länkar: Värmlänningarna
Länkar redigerade 2015-06-24
.
Värmlänningarna i svenska Wikipedia Värmlänningarna på Youtube              Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers musiklexikon 2003