Te Deum


en latinsk tacksägelsesång använd i romersk-katolska och anglikanska kyrkorna; upptagen i svenska psalmboken (nr 603); ofta tonsatt för kör och orkester för festliga officiella tillfällen (av Purcell, Händel, Berlioz, Bruckner, Otto Olsson m.fl.).
PM75
.
(lauda´mus) (lat.), "O Gud, vi lova dig", den "ambrosianska lovsången", kallad så emedan den tidigare tillskrivits Milanobiskopen Ambrosius (300-talet). Troligen härrör denna hymn i huvudsak från den ungefär samtidige biskopen Nicetas, men återgår delvis på äldre källor. Te Deum är en relativt lång glädje- och tacksägelsehymn med ståtlig gregoriansk melodi och förekommer vid festliga gudstjänster i den katolska kyrkan. Den har blivit komponerad i både motett- och oratoriestil av många tonkonstens mästare, speciellt till firande av krigiska segrar. Till de mest berömda hör Te Deum av Purcell, Händel (tre verk), Berlioz, Bruckner, Dvorák och Verdi; i Sverige ett känt Te Deum av Otto Olsson. Hymnen ingår för övrigt i två olika versioner i svenska psalmboken, som nr 263 och 505.
MO85


Se även Otto Nicolai, Johan Helmich Roman

Inledningen till Charpentiers Te Deum (1690) har blivit känd som Eurovisionens signaturmelodi.Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985