Rule, Britannia!


av Thomas Arne; ingår i maskspelet Alfred.
PM75

Engelsk patriotisk sång, känd från 1740-talet, med musik av Thomas Arne och text av James Thomson. Titeln är hämtad ur omkvädet. Ursprungligen ingick sången i maskspelet Alfred.
BM03

> KH-ref: L 3433.
Länkar: Rule, Britannia!
Länkar redigerade 2018-11-18
.
Noter av Rule Britannia i IMSLP Rule, Britannia! i engelska Wikipedia Rule, Britannia! i svenska Wikipedia Rule, Britannia! på Youtube              Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers musiklexikon 2003