Romeo och Julia


skådespel av Shakespeare, källa till många operor och andra musikverk, däribland

1 opera av Gounod, uppförd i Paris 1867, libretto (Romeo et Juliette) av J. Barbier och M. Carré,
2 opera av Sutermeister, uppförd i Dresden 1939, libretto (Romeo und Julia) av tonsättaren,
3 balett med musik av Prokofjev, uppförd i Moskva 1935 (varur två orkestersviter senare sammanställts),
4 »» dramatisk symfoni av Berlioz med soli och kör (1838),
5 uvertyrfantasi av Tjajkovskij (1869-70).
PM75

6 opera av Bellini.
.
– se även Romeo och Julia i byn samt I Capueldi ed i Montecchi  av Vincenzo Bellini.Källa: Prismas musiklexikon 1975