Prometeus


i den grekiska mytologin en titan som gav människorna elden. Motivet har använts bl a i:

1 Die Geschöpfe von Prometheus, balett som Ludwig van Beethoven skrev musik (inkl. en uvertyr) till. Ett tema härur använde Beethoven i sina Eroicavariationer, för piano i Ess-dur (1802), så kallade eftersom temat också användes i Eroicasymfonin. Beethoven utnyttjade det även i den sjunde av de tolv kontradanserna för orkester (1802)

2 tonsättningar av Goethes dikt Prometheus, av bl.a. Franz Schubert (1819) och Hugo Wolff (1889)

3 Prometheus, le poème du feu symfonisk dikt av Alexander Skrjabin med kör ad lib och eg. med färgklaver; först uppförd (utan detta) 1911.

PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975