Ode to Napoleon


verk av Arnold Schönberg (1943) för talröst (rytmiskt noterad och med ungefärliga tonhöjdsangivelser), stråkar och piano; texten av Byron är ett uttryck för avsky mot despotism.
PM75

Opus 41..
Länkar: Ode to Napoleon
Länkar redigerade 2018-10-28
.
Ode to Napoleon.hexakord i engelska Wikipedia Ode to Napoleon på Youtube              Källa: Prismas musiklexikon 1975