Musikalisches Opfer


(ty., Musikaliskt offer) verk av Johann Sebastian Bach (1747), bestående av 13 stycken i kontrapunktisk form, tillägnade Fredrik den store; alla satserna utnyttjar ett tema som denne gav Bach vid ett besök vid hovet.
PM75

BWV 1079.
Länkar: Musikalisches Opfer
Länkar redigerade 2017-11-17
.
Noter av Musikalisches Opfer i IMSLP The musical offering i engelska Wikipedia Musikalisches Opfer i svenska Wikipedia Musikalisches Opfer på Youtube              Källa: Prismas musiklexikon 1975