Mathis, der Maler (symfoni)


Symfoni av Paul Hindemith, som bygger på operan Mathis, der Maler (första satsen är uvertyren, uppförd 1934, året före operapremiären).
PM75


.
Länkar: Mathis, der Maler
Länkar redigerade 2020-07-20
.
Mathis, der Maler i engelska Wikipedia Mathis der Maler på Youtube              Källa: Prismas musiklexikon 1975