Maria Theresia


Joseph Haydns symfoni nr 48 i C-dur, skriven för kejsarinnan av Österrike, när hon besökte Esterház 1773.
PM75

Hoboken I/48..
Länkar: Maria Theresia
Länkar redigerade 2017-03-18
.
Noter till Maria Theresia i IMSLP Maria Theresia i engelska Wikipedia Maria Theresia på Youtube              Källa: Prismas musiklexikon 1975