Le bourgeois gentilhomme


(fr., Borgaren adelsman)

1 skådespel av Molière (1670) med scenmusik av Jean-Baptiste Lully

2 scenmusik av Richard Strauss till en förkortad version av Molières skådespel, avsedd att uppföras före den ursprungliga versionen av Strauss Ariadne på Naxos.

PM75
Källa: Prismas musiklexikon 1975