Kung Lear


drama av Shakespeare, till vilket musik finns –
uvertyr
av Hector Berlioz (1831);
uvertyr och scenmusik av Milij Balakirev (1861);
scenmusik av Claude Debussy (1904); endast två fragment återstår.

(Den scenmusik till dramat vilken förut tillskrivits Joseph Haydn anses numera vara oäkta.)
PM75
Källa: Prismas Musiklexikon 1975