Glagolitisk mässa


mässa av Leos Janácek för kör, orgel och orkester 1927. Glagolitiska är ett ålderdomligt slaviskt språk med kyrklig anknytning; mässformen som skrivits i detta sammanhang har inte sedan 1400-talet använts för kyrkligt ändamål utan har patriotisk tjeckisk anknytning.
PM75


.
Länkar: Glagolitisk mässa
Länkar redigerade 2019-12-14
.
Noter av Glagolitic mass i IMSLP Glagolitic mass i engelska Wikipedia Glagolitic mass på Youtube              Källa: Prismas musiklexikon 1975