Espansiva


(Sinfonia espansiva) titel på Carl Nielsens symfoni nr 3, komponerad 1910-11.
PM75

Opus 27, FS60..
Länkar: Espansiva
Länkar redigerade 2018-10-24
.
inga länkar än
Noter av Sinfonia espansiva i IMSLP Espansiva i engelska Wikipedia Sinfonie espansiva på Youtube              Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Wikipedia