Das wohltemperierte Klavier


(ty., Det vältempererade klaveret) titel av Johann Sebastian Bach på hans samling med 24 preludier och fugor (1722) i alla dur- och molltonarter, använd även på en följande samling av samma slag (1744); numera avser man med Wohltemperiertes Klavier I och II dessa båda samlingar. Bruket av alla dur- och molltonarter belyser de möjligheter som yppas av det (då nya) systemet med den liksvävande temperaturen. Ordet Klavier avser ett klaverinstrument överhuvudtaget; troligen är verken skrivna för främst cembalo och klavikord.
PM75

BWV 846–893


klaververk av Johann Sebastian Bach i två delar (fullbordade 1722 respektive 1744). Vart och ett omfattar 24 preludier och fugor i samtliga 24 dur- och molltonarter. Titeln, som Bach endast gav åt den första samlingen, syftar på ett tangentinstrument med liksvävande (eller snarlik) tolvdelad temperatur (se tempererad stämning). Das wolhtemperierte Klavier var det första cykliska verk där alla dur- och molltonarter användes.
BM03


.
Länkar: Das wohltemperierte Klavier
Länkar redigeade 2016-05-06
.
Noter till Das wohltemperierte Klavier i IMSLP Das wohltemperierte Klavier i engelska Wikipedia Das wohltemperierte Klavier i svenska Wikipedia Das wohltemperierte Klavier på Youtube              Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Bonniers Musiklexikon 2003