Brandenburgkonserterna


sex verk av Johann Sebastian Bach (komponerade 1721) med växlande instrumentkombinationer, alla olika; tillägnade markgreven av Brandenburg. Verken är av.conerto-grosso-typ, men nr 1, 3 och 6 saknar bestämd concertino-typ.
PM75

BWV 1046-1051.
Länkar: Brandenburgkonserterna
Länkar redigerade 2022-04-03
.
Noter av Brandenburgkonserterna i IMSLP Brandenburgkosnerterna i Libris Brandenburgkonserterna i Spotify Brandenburgkonserterna i Stockholms Stadsbiblioteks bestånd Brandenburg concertos i engelska Wikipedia Brandenburgkonserterna i svenska Wikipedia Brandenburgkonserterna på Youtube              Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Wikipedia