Barkbrödssymfonin


benämning av Elmer Diktonius på Jean Sibelius' symfoni nr 4 i a-moll (1911). Namnet syftar på symfonins kärva och asketiska karaktär.
PM75

Opus 63..
Länkar: Barkbrödssymfonin
Länkar redigerade 2022-03-10
.
Noter av xxx i IMSLP Barkbrödssymfonin i Libris Barkbrödssymfonin i Spotify Barkbrödssymfonin i Stockholms Stadsbiblioteks bestånd Symphony no 4 i engelska Wikipedia xxx i svenska Wikipedia xxx på Youtube              Källa: Prismas nusiklexikon 1975