1812 (Adertonhundratolv)


konsertuvertyr av Peter Tjajkovkij skriven 1882 till minnet av Napoleons återtåg från Moskva och med bl.a. Marseljäsen och den tsarryska nationalhymnen som tematiskt material. Partituret upptar kanoner och militärorkester. Den rätta titeln är Året 1812.
PM75

Opus 49.

> KH-ref:
K 295 Karajan ; K 631 Anceri ; K 4035 Karajan-Donkossackerna


.
Länkar: 1812
Länkar redigerade 2015-07-17
.
Noter till 1812 i IMSLP 1812 i engelska Wikipedia 1812 i svenska Wikipedia 1812 på Youtube              Källa: Prismas musiklexikon 1975