Trollflöjten

Tonsättare: Wolfgang Amadeus Mozart.
Libretto/text: Emanuel Schikaneder.
Originaltitel: Die Zauberflöte.
Undertitel/nr: Eine grosse Oper i två akter – KV 620.
Uruppförande: 30 september 1791 på Freihaustheater auf der Wieden i Wien.
Personer: Sarastro (bas)
Tamino (tenor)
Talaren (bas)
Förste prästen (bas)
Andre prästen (tenor)
Tredje prästen (talroll)
Nattens drottning (sopran)
Pamina, hennes dotter (sopran)
Tre damer eller tärnor ur Nattens drottnings följe (tre sopraner)
Tre gossar eller genier (tre sopraner)
Papageno (bas eller baryton)
Papagena (sopran)
Monostatos, en mor (tenor)

Libretto av E. Schikaneder, förmodligen tillsammans med "C. L. Giesecke", rätta namnet J. G. Metzler. Flöjten skyddar hjältens färd genom faror fram till upplysning; operan innehåller frimurare- och humanistiska symboler.
PM75


Handling/innehåll:

Akt I.
På flykt undan en jättelik orm springer prins Tamino vilse, ropar på hjälp och faller utmattad till marken. Han räddas av tre damer med magiska krafter, som dödar odjuret och sedan försvinner. När Tamino återfår medvetandet har fågelfängaren Papageno kommit till platsen och skryter om att han har dödat odjuret. Men de tre damerna återvänder och bestraffar honom genom att försegla hans mun med ett gyllene hänglås. De ger sig till känna som damer ur Nattens drottnings följe och upplyser prinsen om att han befinner sig i drottningens rike. De berättar att Nattens drottning är i nöd, eftersom hennes dotter Pamina har blivit bortrövad. De ger prinsen ett porträtt av Pamina och ynglingen förälskar sig genast i den avbildade flickan. Nattens drottning uppenbarar sig nu själv och lovar prinsen Paminas hand om han lyckas befria henne ur den onde Sarastros våld. Tamino är beredd till detta och Papageno skall bli hans följeslagare. Till hjälp i nödens stund får Tamino en trollflöjt, medan Papageno får ett klockspel. Hänglåset avlägsnas från Papagenos mun och tre gossar visar vägen till Sarastros rike.

I Sarastros palats försöker slavuppsyningsmannen Monostasos under sin herres frånvaro, tvinga till sig Paminas kärlek. Papageno, som på vägen har kommit bort från Tamino, har av en slump funnit vägen till Pamina och räddar henne (visserligen ofrivilligt) från Monostasos. Av Papageno får Pamina till sin stora glädje veta att Tamino är på väg för att befria henne.

Under tiden har prinsen lyckats nå fram till vishetens tempel och får där veta att Sarastro är dess härskare och därför inte kan vara någon ond man. Med sin trollflöjt kallar han på Pamina. Papageno svarar med sin panflöjt och visar honom vägen till hans älskade.

Pamina och och Papageno försöker fly, men hindras av Monostasos och denns slavar. Papageno förtrollar väktarna med klockspelet, så att de tvingas dansa utan uppehåll. Flykten verkar vara på väg att lyckas, men då återvänder Sarastro från jakten. Han förlåter Pamina, bestraffar moren och låter föra in Tamino och Papageno i prövningarnas tempel.


Akt II.
Sarastro förklarar för sina präster att Tamino och Pamina är bestämda för varandra. Det är också anledningen till att han har rövat bort Pamina från moderns rike. Men Tamino måste utstå en rad prövningar innan han kan bli upptagen i vishetens tempel och bli värdig Pamina. Papageno, som lockas att genomgå prövningarna mot löftet om att bli belönad med en hustru, följer motsträvigt med prinsen. Första budet är tystnad. - Nattens drottnings damer varnar Tamino och Papageno för de svekfulla prästerna, men Tamino och Papageno förblir ståndaktiga.

Monostasos har smugit sig in till den sovande Pamina, men även Nattens drottning dyker upp. Hon befaller Pamina att döda Sarastro för att därigenom återvinna den sjudubbla solcirkeln, manifestationen av en högre makt. Moren tar ifrån Pamina dolken som hon fått av modern och hotar henne till livet. Sarastro räddar Pamina och jagar bort moren. Pamina bekänner för Sarastro att hennes mor befallt henne att mörda honom och ber honom om förlåtelse.

Den första prövningen kräver att budet om tystnad iakttas. Papageno misslyckas. Men Tamino tiger, till och med inför Paminas enträgna böner om ett kärleksfullt ord. Flickan tror att Tamino har övergett henne och vill ta sitt liv. De tre gossarna tar ifrån henne dolken och leder henne till Tamino.

Även Papageno vill dö, eftersom han inte längre kan hoppas på den utlovade lönen, men ångrar sig när de tre gossarna uppenbarar hans Papagena.

Pamina och Tamino genomgår eld- och vattenprovet.

Nattens drottning och hennes följe tränger vägledda av Monostrasos in i Sarastros rike, men förintas.

Pamina och Tamino blir ett par och tas upp i de invigdas krets..
Länkar: Trollflöjten
Länkar redigerade 2020-03-10
.
http://www.aria-database.com/translations/magic_flute.txt
https://www.opera-online.com/en/items/works/die-zauberflote-mozart-schikaneder-1791
http://www.mozart.com/en/timeline/work/magic-flute/
https://www.ingmarbergman.se/verk/trollflojten
Trollflöjten i IMDb Noter till Trollflöjten i IMSLP Trollflöjten i engelska Wikipedia Trollflöjten i svenska Wikipedia Trollflöjten på Youtube                Källor: Opera, Könemann 1999 ; Prismas musiklexikon 1975 ; Wikipedia