Samsom et Dalila

Tonsättare: Camille Saint-Saëns.
Libretto/text: Ferdinand Lemaire efter en berättelse i Bibeln.
Svensk titel: Simson och Delila.
Undertitel/nr: Opéra i tre akter. Opus 47.
Uruppförande: 2 februari 1877 på Hoftheater i Weimar (i tysk översättning av Richard Pohl med titeln Samson und Dalila).
Personer: Samson/Simson, hebreisk härförare (tenor)
Dalila/Delila, filistéisk prästinna (mezzosopran)
Guden Dagons överstepräst (baryton)
Abimélech/Abimelek, filistéisk satrap i Gaza (baryton)
En gammal hebré (bas)
Filistéernas sändebud (tenor)
Två filistéer (tenor, bas)
filistéer och hebréer, präster, tempeltjänare, furstar och krigare (kör)
Tid och plats: Palestina, andra årtussendet f.Kr.

Uppförd f.f.g. i Weimar i Tyskland under Franz Liszts ledning 1877.
PM75


Handling/innehåll:
Den hebreiske härföraren Samson förlorar genom fiendekvinnan Dalilas förförelsekonster sin moraliska renhet och styrka, men genom Guds nåd återfår han sina krafter och förintar filistéerna.

Akt I
I Gaza förtrycks israeliterna av filistéerna, men gör under Samsons ledning uppror. Satrapen Abimélech dräps av Samson och översteprästen tvingas fly. Samson blir nu förälskad i den sköna filistékvinnan Dalila. Hon lockar honom att kröna israeliternas seger med kärlekens fröjder.

Akt II
Dalila väntar på Samson. Hon upplyser översteprästen om att hennes kärlek endast är ett bedrägeri för att hon skall kunna hämnas på sitt folks fiende. Dalila lyckas förföra Samson och får honom därigenom att förråda att det är hans hår som är hemligheten bakom hans krafter. När hon klipper av honom håret blir han hjälplöst utlämnad åt sina fiender.

Akt III
Samson, som ligger fjättrad och bländad i en fängelsehåla, hör klagoropen från sitt på nytt underkuvade folk. Filistéerna firar segern. Även Samson först upp till templet, där han hånas av sina fiender, bland dem även Dalila. Samson ber Gud om nåd och förbarmande, återvinner sina krafter och får templet att störta samman. Han dör tillsammans med sina fiender.


.
Länkar: xxx
Länkar redigerade 2020-05-03
.
Samson et Dalila i IMDb Noter till Samson et Dalila i IMSLP Samson and Delilah i engelska Wikipedia Samson och Delila i svenska Wikipedia Samson and Dalilah på Youtube                Källor: Opera, Könemann 1999 ; Prismas Musiklexikon 1975