Rigoletto

Tonsättare: Giuseppe Verdi.
Libretto/text: Francesco Maria Piave efter Victor Hugos skådespel Kungen roar sig (1832).
Undertitel/nr: Melodramma i tre akter.
Uruppförande: 11 mars 1851 på Teatro La Fenice i Venedig.
Personer: Hertigen av Mantua (tenor)
Rigoletto, hans hovnarr (baryton)
Gilda, dennes dotter (sopran)
Sparafucile, bandit (bas)
Maddalena, hans syster (alt)
Giovanna, Gildas förtrogna (mezzosopran)
Greven av Monterone (basbaryton)
Marullo, adelsman (baryton)
Matteo Borsa, hovman (tenor)
Greven av Ceprano (bas)
Grevinnan av Ceprano (mezzo)
En rättsbetjänt (baryton)
Hertiginnans page (mezzo)
adelsmän, hovdamer, pager, hillebardiärer (kör)
Tid och plats: Mantua med omnejd, 1500-talet.

Operan har inte sitt namn efter den romantiska tenorrollen utan efter huvudpersonen (baryton), en tragisk hovgycklare. La donna è mobile (Ack som ett fjun så lätt), den mest kända arian, har använts som operatitel av Riccardo Malipiero.
PM75


Handling/innehåll:
En egenmäktig och nyckfull hertig förför och skändar kvinnor och tar på mer eller mindre lagligt sätt livet av deras män. Han har en hantlangare, Rigoletto, en narr som gör honom sällskap och roar honom under måltiderna. Rigoletto är i sin egenskap av narr jämbördig med sin herre och hånar dem som faller offer för hertigens godtycke. Han tror sig kunna hålla sitt privatliv fritt från det smutsiga hantverk som han utför för sin herres räkning. Han har en dotter, som han låter uppfostra i hemlighet och för vilken han är en omtänksam och kärleksfull far. Men det som Rigoletto gör andra drabbar honom till sist själv. Utan att veta om det blir han delaktig vid bortrövandet av sin egen dotter och till slut rent av skyldig till hennes död. Det Rigoletto fruktar - en förbannelse av den av honom själv förhånade greven av Monterone - är endast följden av hans egna handlingar.

Förhistoria
Hertigen av Mantua har med hjälp av sin puckelryggige hovnarr Rigoletto lyckats förföra grevens av Monterone dotter. Den olyckliga har begått självmord.

Akt I.
Scen 1. En sal i hertigens palats. Hertigen skryter med ett nytt äventyr: han har upptäckt en okänd flicka, som han uppvaktar förklädd till borgare och nu tänker förföra. Men han kastar samtidigt sina blickar på grevinnan av Ceprano och gör henne närmanden mot hennes vilja och i hennes makes närvaro. Rigoletto hånar det äkta paret, som är utlämnat åt hertigens godtycke. Nästan alla hovets ädlingar har fått utstå Rigolettos spefullhet och vill hämnas. När Marullo sprider nyheten om att Rigoletto håller sig med en hemlig älskarinna, vill de låta narren betala för den smälek han utsatt dem för. När Rigoletto hånar den olycklige greven Monterone, uttalar denne en förbannelse över honom.
Scen 2. En återvändsgränd och Rigolettos hus med trädgård, på andra sidan gatan ligger greve Cepranos palats. Rigoletto är skräckslagen över Monterones förbannelse. På gatan tilltalas han av en främling, yrkesmördaren Sparafucile, som erbjuder Rigoletto sina tjänster. Rigoletto får veta var han kan finna honom ifall han skulle behöva honom. Han ser sig därefter om efter sin dotter Gilda, som han har låtit växa upp här, helt avskärmad från omvärlden. Hon har aldrig fått veta hans namn eller yrke. Dottern förtiger å sin sida att hon sedan flera månader tillbaka träffar en främmande ung man, som hon älskar. Det är hertigen, som utger sig för att vara en student. Ädlingarna tänker föra bort kvinnan som de tror är Rigolettos älskarinna. Rigoletto återvänder helt oväntat och ädlingarna intalar honom att de tänker enlevera grevinnan av Ceprano. Rigoletto tar del i det skändliga dådet. För sent inser han att han ofrivilligt har hjälpt till att röva bort sin egen dotter.

Akt II.
Salongen i hertigens palats. Ädlingarna erbjuder hertigen Gilda, som de tror är Rigolettos älskarinna. Hovnarren har följt efter sin dotter och finner henne i lejonets kula. Ädlingarna gläds åt Rigolettos förtvivlan. Rigoletto upplyser sin dotter om hennes älskares rätta identitet och natur. Men detta kan inte ändra de känslor som Gilda hyser för mannen, som hon älskar vare sig han är student eller hertig. Rigoletto svär att utkräva en blodig hämnd på hertigen.

Akt III.
På floden Mincios strand, Sparafuciles hus. Natt. Rigoletto har gett Sparafucile i uppdrag att mörda hertigen. Men han vill först bota Gilda från hennes kärlek, genom att låta henne bevittna hertigens trolöshet. Han tvingar henne att åse hur Sparafuciles medhjälperska, dennes vackra syster Maddalena, flirtar med hertigen och slutligen själv faller för förövarens charm. Fadern befaller den förvirrade och förtvivlade Gilda att klä sig i manskläder och bege sig till Verona. Men Gilda återvänder till krogen och får reda på faderns mordplaner. Maddalena ber brodern skona hertigen. Han skall istället mörda första bästa främling. Sparafucile lämnar över en säck åt Rigoletto, i vilken han påstår att hertigen befinner sig. Då hör Rigoletto i fjärran hertigens triumferande röst. Han öppnar säcken och finner den döende dottern.


.
Länkar: Chovanstjtjina
Länkar redigerade 2020-03-17
.
Rigoletto i IMDb Noter till Rigoletto i IMSLP Rigoletto i engelska Wikipedia Rigoletto i svenska Wikipedia Rigoletto på Youtube                Källor: Opera, Könemann 1999 ; Prismas Musiklexikon 1975