Poppeas kröning

Tonsättare: Claudio Monteverdi.
Libretto/text: Giovanni Francesco Busenello.
Originaltitel: L'incoronazione di Poppea.
Undertitel/nr: Opera musicale i en prolog och tre akter. SV 308.
Uruppförande: 1642 (eller 1643) på Teatro dei SS. Giovanni e Paolo i Venedig.
Personer: Fortuna/Ödet (sopran)
Virtù/Dygden (sopran)
Amore/Amor (sopran)
Poppea/Poppaea, romersk kurtisan (sopran)
Nerone/Nero, kejsare (sopran)
Ottavia/Octavia, kejsarinna (alt)
Ottone/Otho, Poppeas före detta älskare (alt)
Seneca, filosof (bas)
Drusilla (sopran)
Ocativas amma (alt)
Arnalta, Poppeas amma (tenor)
Lucano/Lukanus, hovpoet (tenor)
Pallade/Minerva (sopran)
Mercurio/Merkurius (bas)
Venere/Venus (sopran)
En liktor (bas)
Liberto, en frigiven slav (tenor)
En page (sopran)
En hovfröken (sopran)
Två soldater (två tenorer)
Senecas vänner, konsuler, tribuner (kör eller solistensemble)
Tid och plats: Rom under kejsar Neros tid, 62 e.Kr.


Handling/innehåll:
Prolog
Fortuna, Virtù och Amore grälar om vem som har störst inflytande över människorna.

Akt I.
Scen 1. Den i gryningen hemvändande Ottone gläds åt att få träffa son älskade Poppea. Men utanför hans villa vakar två kejserliga soldater. Själve Nerone har genom sin rang tagit ifrån honom Poppea.
Scen 2. Soldaterna kommenterar kritiskt det politiska tillståndet: Den enskildes väl går före det allmännas väl. Nerones kärlek till Poppea gör dem bara uttröttade efter en hel natts vakan.
Scen 3. Poppea förtrollar kejsaren med sina kärlekskonster. Nerone tar ömt avsked.
Scen 4. Poppeas amma Arnalta varnar sin härskarinna: Nerone är oberäknelig till humöret. Man måste iaktta stor försiktighet i umgänget med de mäktiga.
Scen 5. Kejarinnan Ottavia klagar över sitt öde som bedragen hustru. Amman råder henne att ta sig en älskare, men Ottavia ser inte det som någon lösning.
Scen 6. Seneca vill trösta Ottavia med filosofiska betraktelser. Kejsarinnan ber honom att på hennes vägnar tala med Nerone och senaten. Pagen håller filosofen för en taktlös pratmakare.
Scen 7-8. Seneca ser sin filosofi bekräftad: Till och med de mäktiga drabbas av olycka. Pallade upplyser honom om att han snart skall dö. Han tar emot hennes budskap med värdighet.
Scen 9. Seneca ställer sin tidigare elev Nerone till svars för dennes skandalösa förhållande med Poppea. Nerone säger efter detta upp sin vänskap med honom.
Scen 10. Ottone blir från ett gömställe vittne till Poppeas och Nerones kärlek. Kejsaren lovar Poppea att röja Seneca ur vägen.
Scen 11. Poppea hånar Ottone, som fortfarande älskar henne. Den varmhjärtade Arnalta känner medlidande med den bortstötte mannen.
Scen 12-13. Den förolämpade Ottone vill döda Poppea, men fruktar Nerones hämnd. I sin olycka tröstas han av Drusilla, som älskar honom.

Akt II.
Scen 1. Gudarnas budbärare Mercurio underrättar Seneca om att hand död är omedelbart förestående.
Scen 2. En kapten överlämnar till Seneca Nerones befallning att denne skall begå självmord.
Scen 3. Seneca tar farväl av sina vänner.
Scen 4. Saknas i källmaterialet.
Scen 5. Pagen förlustar sig med sin älskade.
Scen 6. Nerone firar tillsammans med sin gunstling, hovdiktaren Lucano, att han lyckats undanröja det sista hindret för att kunna gifta sig med Poppea: Senecas ryktbarhet och politiska anseende.
Scen 7. Saknas i källmaterialet.
Scen 8. Ottone förebrår sig själv för sin önskan att döda Poppea.
Scen 9. Då tvingas han av Ottavia att mörda Poppea. Om han vägrar, kommer kejsarinnan att anklaga honom för att ha ofredat henne.
Scen 10. Drusilla är lycklig, eftersom den hatade Poppea skall dö. Pagen gör jämförelser mellan gamla och unga kvinnor och hånar Ottavias amma.
Scen 11. Ottone ber om Drusillas kläder för attentatet mot Poppea.
Scen 12. Poppea känner sig redan som kejsarinna. Arnalta varnar Poppea för ohämmad karriärlystnad och sjunger henne till sömns.
Scen 13-14. Amore vakar över den sovande Poppea och därigenom misslyckas mordförsöket. Den flyende Ottone tros vara Drusilla.

Akt III.
Scen 1-2. Drusilla gläder sig åt att Poppea snart kommer att vara död och grips som misstänkt för mordet.
Scen 3-4. Drusilla tar av kärlek till Ottone på sig skulden, men denne erkänner och landsförvisas av Nerone. Drusilla följer sin älskade. Även Ottavia, anstiftaren till det planerade mordet, sänds i exil.
Scen 5. Inget står nu längre i vägen för Nerones och Poppeas äktenskap.
Scen 6. Ottavia tar avsked av Rom.
Scen 7. Arnalta, som nu är den blivande kejsarinnans amma, gläds åt att de har tagit sig upp i samhället.
Scen 8. Poppea kröns till kejsarinna. Amore har segrat.


.
Länkar: Poppeas kröning
Länkar redigerade 2018-12-15
.
Noter till xxx i IMSLP L'incoronazione di Poppea i engelska Wikipedia Poppeas kröning i svenska Wikipedia L'incoronazione di Poppea på Youtube                Källor: Opera, Könemann 1999 ; Prismas musiklexikon 1975 ; IMSLP