Elektra

Tonsättare: Richard Strauss.
Libretto/text: Hugo von Hofmannsthal efter hans skådespel med samma namn (1904), som i sin tur bygger på Sofokles tragedi.
Undertitel/nr: Tragödie i en akt.
Opus: 58.
Uruppförande: 25 januari 1909 på Hofoper (Semper-Oper) i Dresden.
Personer: Klytämnestra/Klytaimnestra (mezzosopran)
hennes döttrar:
Elektra (sopran)
och Chrysothemis (sopran)
Orest/Orestes, Klytämnestras son (baryton)
Aegisth/Aigisthos, Klytämnestras andre make (tenor)
Orests lärare (baryton)
den förtrogna (tenor)
släphållerskan (sopran)
en ung tjänare (tenor)
en gammal tjänare (bas)
föreståndarinnan (sopran)
fem tjänarinnor (alt, 2 mezzi, 2 sopraner)
tjänstefolk (kör)
Tid och plats: Mykene, efter trojanska kriget.


Handling/innehåll:
När Agamemnon skulle leda den grekiska hären mot Troja, förkunnade en siare att han måste offra sin egen dotter Ifigenia för att få gynnsam vind. Fadern lydde gudarna mot moderns vilja. Efter sin segerrike hemkomst dödas Agamemnon av sin hustru Klytämnestra och hennes älskare Aegisth (förhistoria). Tre barn återstår: Elektra, Chrysothemis och Orest. Elektra kan inte glömma utan vill hämnas fadern. Chrysothemis har lagt händelsen bakom sig och vill leva ett normalt liv. Orest tros vara död, men Elektra har låtit uppfostra honom utanför landet som verktyg för sin hämnd. Han återvänder och dödar faderns efterträdare och sin egen mor. Elektra dör i extatisk glädjeyra.

Scen 1.
Elektra lever som tjänsteflicka och har förskjutits av sin mor, eftersom Klytämnestra ständigt hemsöks av skuldkänslor. Elektra bespottas och skymfas av hovets tjänsteflickor.

Scen 2.
Elektra ger sig hän åt sina drömmar om hämnd och tänker på sin mördade far.

Scen 3.
Elektra och Chrysothemis. Chrysothemis vill leva ett normalt kvinnoliv, men Elektra avvisar varje kompromiss och förblir oresonlig.

Scen 4.
Elektra och Klytämnestra. Modern plågas av mardrömmar och rådfrågar sin förskjutna dotter. Elektra rekommenderar henne ett botemedel: Klytämnestra skall erbjuda sig själv som försoningsoffer till gudarna.

Scen 5.
Elektra och Chrysothemis. Det kommer underrättelser om att Orest är död. Nu vill Elektra fullborda hämnden tillsammans med systern. Chrysothemis vägrar, så Elektra beslutar sig för att ensam utföra dådet.

Scen 6.
Orest lever! Han återvänder i hemlighet utan att bli igenkänd av någon utom Elektra, som lycklig överlämnar hämndens verktyg: bilan.

Scen 7.
Elektra hör hur Orest dödar Aegisth och Klytämnestra inuti palatset. Hon hänger sig åt en extatisk segerdans och dör.


.
Länkar: Elektra
Länkar redigerade 2016-11-07
.
Elektra i IMDb Noter till Elektra i IMSLP Elektra i engelska Wikipedia Elektra i svenska Wikipedia Elektra på Youtube                Källa: Opera, Könemann 1999