Billy Budd

Tonsättare: Benjamin Britten.
Libretto/text: Edward Morgan Foster och Eric John Crozier efter Herman Melvilles berättelse.
Undertitel/nr: Opera i fyra akter (1951), omarbetad version i två akter (1960).
Uruppförande: 1 december 1951 på Covent Garden i London.
Personer: Billy Budd, märsgast (baryton)
Edward Fairfax Vere, Indomitables fartygschef (tenor)
John Claggart, väbel (bas)
Mr. Redburn, förste löjtnant (baryton)
Mr. Flint, navigationsofficer (baryton)
Ratcliffe, löjtnant (bas)
Red Whiskers, tvångsmönstrad matros (tenor)
Dansker, en gammal sjöman (bas)
Donald, matros (baryton)
Nykomlingen (tenor)
Nykomlingens vän (baryton)
Squeak, underbefäl (tenor)
Skeppsunderofficeren (baryton)
Förste respektive andre styrman (barytoner)
Maintrop (tenor)
Arthur Jones, tvångsmönstrad matros (baryton)
skeppspojkar, fyra kadetter (4 gossröster)
officerare, sjömän, krutapor, trumslagare, marinsoldater (kör)
Tid och plats: Ombord på örlogsskeppet Indomitable, under kriget mot Frankrike 1797.


Handling/innehåll:
(versionen med fyra akter)
Prolog
Den gamla kapten Vere tänker under sitt sökande efter själsro tillbaka på sitt liv. Varför ställde han sig en gång år 1797 på det ondas sida?

Akt I.
På däcket ombord på Indomitable. Matroserna är oroliga. Spänningen stiger när två officerare pryglar en nykomling på grund av en mindre förseelse. En patrullbåt för ombord tre män som sjanghajats från ett handelsfartyg. Den förste protesterar mot tvångsmönstringen, den andre fogar sig i sitt öde, medan den tredje är nyfiken på sitt nya arbete. Den sistnämnde heter Billy Budd och alla sluter honom till sitt hjärta. Han blir utnämnd till märsgast. Det är endast fartygets väbel, Claggart, som redan från första stund hatar Billy Budd och som på officerarnas uppdrag gärna spionerar på denne, som misstänks för upproriska uttalanden.

Akt II.
Scen 1. I kapten Veres hytt. Kaptenen överlägger med officerarna om den förestående drabbningen. Han fruktar visserligen att den kungliga engelska flottan skall drabbas av den franska revolutionsandan, men litar på sitt manskanp.
Scen 2. Matrosernas sovutrymme. Billy kommer på Squeak med att stjäla ur en sjömanssäck. Vreden får Billy att visa sin enda svaghet, att han stammar. Det blir slagsmål, och Claggart ingriper för att skydda Squeak, som har begått stölden på hans uppdrag. Nu pressar väbeln den tidigare pryglade nykomlingen till att provocera Billy.

Akt III.
Scen 1. Huvuddäck. Tjockan förhindrar drabbningen. Claggart försöker inför kaptenen misstänkliggöra Billy genom vaga anklagelser. Denne låter kalla Billy till sin hytt.
Scen 2. Kapten Veres hytt. Vere inser att Billy är oskyldig och godhjärtad, medan Claggart däremot är ondskefull. Han konfronterar de båda männen med varandra. Billy blir så chockad av Claggarts gemenhet, att han angriper honom. Claggart dör. Trots att Vere är övertygad om att Claggart har fått sitt rättmätiga straff, låter han döma Billy till döden.

Akt IV.
Uppe på däck. Matroserna är beredda att göra myteri för att rädda Billy. Men denne har fogat sig i sitt öde och låter sig föras till sin avrättning.

Epilog
Den gamle kaptenen finner frid genom att erkänna att han har misslyckats med att hjälpa det goda.


.
Länkar: Billy Budd
Länkar redigerade 2016-03-21
.
Billy Budd i IMDb Billy Budd i engelska Wikipedia Billy Budd i svenska Wikipedia Billy Budd på Youtube                Källor: Opera, Könemann 1999 ; Prismas Musiklexikon 1975