.
Wikmansson, Johan(nes)

Levnad: 1753-1800.
Från: Sverige.
Verksam som: musiker, tonsättare.
Instrument: orgel.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: stråkkvartetter (tillägnade Haydn, till vilkens stil han anknöt). Skrev även sånger och visor till texter av bl a Bellman och A. M. Lenngren.
PM75
.
Öppnar index över Läsesalongens pressklipp i nytt fönster
Wikmansson, var organist i Storkyrkan och ansedd som en av sin tids bästa orgelspelare, också beundrad för sina musikteoretiska kunskaper.
Väv97

.


Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Vem är vem i klassisk musik, Rabén Prisma 1997
MusikSök 1998-2001