.
Suppé, Franz von
(eg. Francesco Ermenegildo Exechiele Suppe-Demelli)  (M75)

Levnad: 1819-95.
Från: Belgien/Österrike.
Verksam som: tonsättare.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: en rad populära operetter, däribland Den sköna Galathea(ty. Die schöne Galathea), Lätta kavalleriet (ty. Leichte Cavallerie), uvertyrer, bl a Poeten och bonden, en mässa etc.
PM75


En av Wienoperettens skapare.
Väv97

 

Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Vem är vem i klassisk musik, Rabén Prisma 1997
MusikSök 1998-2005