Arnold Schönberg [eng.: Schoenberg]

Från: Österrike.
Född: 13 september 1874.
Död: 13 juli 1951.
Verksam som: tonsättare, även musikskribent.
Musikgenre: ..konstmusik.
Verk: Till en början skrev han i senromantisk stil (i Verklärte Nacht, Gurrelieder); utvecklade från 1908 en atonal teknik (som i Pierrot Lunaire); senare systematiserade han den till tolvtonsteknik (från ca 1923) – den blev av stor internationell betydelse. Själv tillämpade han den med skiftande stränghet, ibland upptog han tonala element (så i Ode to Napoleon). Flera verk upptar talsång, utbildad av honom. Andra verk är operan Moses och Aron, monodramen.Erwartung, kantaten A survivor from Warsaw, pianokonsert, violinkonsert, den symfoniska dikten.Pelléas och Mélisande, två kammarsymfonier, fyra stråkkvartetter, talrika sånger och pianostycken.
Aktiv: 1900-talet ; 1910-talet ; 1920-talet ; 1930-talet ; 1940-talet.

Öppnar index över Läsesalongens pressklipp i nytt fönster
Länkar till internet

En av 1900-talsmusikens portalfigurer, "tolvtonssystemets" skapare.
Väv97


Har haft ett mycket stort inflytande på 1900-talets musik genom att utveckla det musikaliska språket. Det är främst de nyskapande kompositionerna från hans atonala period på 1910-talet som fått betydelse för musikens utveckling.
BM03


.
Länkar: Arnold Schönberg
Länkar redigerade 2018-06-24
.
http://musikhistoria.se/schonberg-musik/
Arnold Schoenberg i Discogs Arnold Scönberg i IMDb Fria noter av Arnold Schönberg i IMSLP Arnold Schönberg i engelska Wikipedia Arnold Schönberg i svenska Wikipedia Arnold Schönberg på Youtube              Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Vem är vem i klassisk musik 1997 ;
Bonniers musiklexikon 2003