.
Pérotin (fra.) / Perotinus (lat.)

Levnad: slutet av 1100-talet - början av 1200-talet.
Från: Frankrike.
Verksam som: tonsättare, kyrkomusiker.
Musikgenre: ..klassisk.
Musikstil: liturgisk musik med en högt utvecklad formell konst i en stil som senare kallades ars antiqua.
PM75

Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Vem är vem i klassisk musik, Rabén Prisma 1997
MusikSök 1998-2004