Kodály, Zoltán

Levnad: f. 16 december 1882, d. 6 mars 1967.
Från: Ungern.
Verksam som: tonsättare.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: Psalmus hungaricus och operan.Háry János. I övrigt har han skrivit två andra operor, Konsert för orkester, Danser från Galánta, variationer över en ungersk folkvisa m fl. orkesterverk, Missa Brevis m fl körverk, kammarmusik, sånger mm.
Aktiv: 1900-talet ; 1910-talet ; 1920-talet ; 1930-talet ; 1940-talet ;
1950-talet ; 1960-talet.

Länkar till internet
Vid sidan av Bartók Ungerns största musikaliska personlighet.
Väv97


 

.
Länkar:  Kodály, Zoltán
Länkar kontrollerade 2002-01-18
.

 

Källor: PM75 ; Väv97
MusikSök 1998-2009