Kajanus, Robert

Levnad: f. 2 december 1856, d. 6 juli 1933.
Från: Finland.
Verksam som: dirigent, kompositör.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: Som tonsättare inspirerades han av Kalevalamytologin (sorgmarschen Kullervos död, den symfoniska dikten Aino) och av finsk folkmusik (två rapsodier och många bearbetningar). Hans senare orkesterverk (bl a Sinfonietta, 1915, och Ouvertura sinfonica, 1926), domineras av en mer klassicistisk men i viss mån Sibeliusinfluerad stil. Kajanus skrev även manskörer, kantater, sånger och pianostycken.
Aktiv: 1880-talet ; 1890-talet ; 1900-talet ; 1910-talet ; 1920-talet. 

Källor: PM75 ; BM03
MusikSök 1998-2009