Personer text
Sidan senast uppdaterad 1999-08-26

F

F

.
Hamnar du här kan du ha klickat på en gammal eller felaktig länk, personen du söker kan ha fått en egen sida. Sök vidare i Index Personer: F..
Farrant, Richard
Personer: F..

Levnad: d. 1580 el. 1581.
Från: England.
Verksam som: musiker, tonsättare.
Instrument: orgel.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: anthems och annan kyrkomusik, tonsatte även bakgrundsmusiken till skådespel.


Organist i St. George's Chapel.
PM75
.
Fasano, Renato
Personer: F..

Levnad: f. 1902.
Från: Italien.
Verksam som: dirigent, musiker, tonsättare.
Instrument: piano.
Musikgenre: ..klassisk.


Sedan 1960 direktör för S:ta Cecilia-akademien i Rom, dirigent för ensembeln Virtuosi di Roma.
PM75
.
Fayrfax, Robert
Personer: F..

Levnad: 1464-1521.
Från: England.
Verksam som: tonsättare, musiker.
Instrument: orgel.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: motetter, mässor och sånger.


Organist i St.Albans Cathedral. Jfr Sermisy.
PM75
.
Felumb, Svend Christian
Personer: F..

Levnad: 1898-1972.
Från: Danmark.
Verksam som: musiker, dirigent..
Instrument: oboe.
Musikgenre: ..klassisk.


1932 lärare i oboe vid MK i Köpenhamn, ledare för dess orkesterskola. Solooboist i Det Kgl. Kapel 1924-47. Musikchef för Tivolis Koncertsal 1947. I Sverige ffg i radio 1931.
PM75
.
Fernandez, Oscar Lorenzo
Personer: F..

Levnad: 1897-1948.
Från: Brasilien.
Verksam som: tonsättare, konservatoriedir.
Musikgenre: ..klassisk.


Hans verk, skrivna i ett tonspråk som av hans landsmän anses vara nationellt, omfattar bl a operan Malazarte (Svartkonstmästaren); påverkad av brasiliansk folkmusik.
PM75
.
Ferrabosco, Alfonso
Personer: F..

Levnad: 1543-1588.
Från: Italien.
Verksam som: tonsättare.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: motetter, madrigaler mm.


Tidvis bosatt i London såsom hovmusiker hos Elisabeth I men återvände slutligen till Italien 1578. Fader till följande.
PM75
.
Ferrabosco, Alfonso
Personer: F..

Levnad: 1575-1628.
Från: England (italiensk härkomst).
Verksam som: tonsättare.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: maskspel, ayres, gambafantasier mm.


Son till föreg. Hovmusiker hos Jakob I.
PM75
.
Ferras, Christian
Personer: F..

Levnad: f. 1933.
Från: Frankrike.
Verksam som: musiker.
Instrument: violin.
Musikgenre: ..klassisk.


Debut 1942, elev vid konservatoriet i Paris 1944-46. Vann 1948 första pris i tävlan i Holland, varefter turnéer har följt Europa runt. I Stockholm spelade han första gången 1955 och har sedan dess regelbundet återkommit.
PM75
.
Février, Henri
Personer: F..

Levnad: 1875-1957.
Från: Frankrike.
Verksam som: tonsättare.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: åtta operor (bl a Gismonda, uppförd i Chicago 1919), sånger mm.


Elev till Massenet och Fauré.
PM75
.
Fischer, Annie
Personer: F..

Levnad: f. 1914.
Från: Ungern.
Verksam som: musiker.
Instrument: piano.
Musikgenre: ..klassisk.
Verksam: 1900-talet ; 1930-talet ; 1940-talet.


Studerade vid Musikhögskolan i Budapest, erhöll Lisztstipendium. Debut 1930, i Stockholm ffg 1936. Bosatt i Sverige 1941-46.
PM75
.
Fistoulari, Anatole
Personer: F..

Levnad: f. 1907.
Från: född i Ryssland.
Verksam som: dirigent.
Musikgenre: ..klassisk.
Verksam: 1900-talet.


"Underbarn" vid sju års ålder. Flitigt verksam i England och USA, tjänade i franska armén under andra världskriget. Har speciellt ägnat sig åt balettmusik.
PM75
.
Fjeldtstad, Öivind
Personer: F..

Levnad: f. 1903.
Från: Norge.
Verksam som: musiker, dirigent.
Instrument: violin.
Musikgenre: ..klassisk.
Verksam: 1900-talet ; 1940-talet.


Blev 1945 kapellmästare vid norsk radio. En tid lärare i violin vid MK i Oslo. Har gästdirigerat i de nordiska länderna, Holland och Belgien.
PM75
.
Flyckt, Yngve
Personer: F..

Levnad: 1908-1960.
Från: Sverige.
Verksam som: pianopedagog, kritiker.
Musikgenre: ..klassisk.
Verksam: 1900-talet.


Musikkritiker i Expressen. Skrev Svensk musikliv, Den förrädiska klaviaturen mm.
PM75
.
Foerster, Josef Bohuslav
Personer: F..

Levnad: 1859-1951.
Från: Tjeckien.
Verksam som: tonsättare.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: mässor, kyrkliga kantater, biblisk opera, även andra operor (t ex Köpmannen i Venedig), fem symfonier, sånger och körverk.
Verksam: 1800-talet ; 1900-talet.


Verkade tidvis i Hamburg och Wien, även kritiker.
PM75
.
Forsell, Björn
Personer: F..

Levnad: f. 1915.
Från: Sverige.
Verksam som: sångare (baryton).
Musikgenre: ..klassisk.
Verksam: 1900-talet ; 1940-talet.


Debuterade 1939, gästspel i Köpenhamn och Wien. Son till John Forsell.
PM75
.
Fortner, Wolfgang
Personer: F..

Levnad: 1907-57.
Från: Tyskland.
Verksam som: tonsättare, även dirigent och lärare.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: protestantisk kyrkomusik, lat. oratoriet.Isaacs offer (med fyrtio soloinstrument inkl "jazztrumpeter" och "jazzbasuner"), konserter för diverse instrument, orgelverk, operan.Blodsbröllop (efter Lorcas skådespel).
Verksam: 1900-talet.


Skrev efter andra världskriget många verk i tolvtonsteknik.
PM75
.
Foss, Lukas
Personer: F..

Levnad: f. 1922.
Från: USA, född i Tyskland.
Verksam som: tonsättare, även musiker.
Instrument: piano.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: operorna.Den hoppande grodan (efter Mark Twain) och (för television) Griffelkin, biblisk kantat (för en röst), två pianokonserter, symfoni.
Verksam: 1900-talet.


Studier i Paris, därefter bosatt i USA 1937, elev till Hindemith.
PM75
.
Fotland, Sigvart
Personer: F..

Levnad: f. 1901.
Från: Norge.
Verksam som: musiker, musikpedagog.
Instrument: piano, orgel.
Musikgenre: ..klassisk.
Verksam: 1900-talet ; 1920-talet ; 1930-talet.


Ackompanjatör vid no. radion. Debut som pianist 1927, som organist 1935.
PM75
.
Fougstedt, Nils-Eric
Personer: F..

Levnad: 1910-61.
Från: Finland.
Verksam som: tonsättare, dirigent.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: symfoni, pianokonsert, violoncellkonsert, sviter m fl orkesterverk, kammarmusik, kör- och solosånger, filmmusik mm.
Verksam: 1900-talet ; 1940-talet.


Grundade Solistkören i Finlands rundradio. Dirigerade i Sverige ffg 1943.
PM75
.
Francescatti, Zino
Personer: F..

Levnad: f. 1905.
Från: Frankrike.
Verksam som: musiker.
Instrument: violin.
Musikgenre: ..klassisk.
Verksam: 1900-talet.


Fadern född i Italien. Framträdde offentligt vid 5 års ålder. Bedrev tidvis juridiska studier men blev internationellt berömd virtuos.
PM75
.
Francoeur, Francois
Personer: F..

Levnad: 1698-1787.
Från: Frankrike.
Verksam som: hovmusiker, tonsättare.
Instrument: violin.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: operor, baletter, violinsonater etc.
Verksam: 1700-talet.


PM75
.
Frandsen, John
Personer: F..

Levnad: f. 1918.
Från: Danmark.
Verksam som: dirigent, musiker.
Instrument: orgel.
Musikgenre: ..klassisk.
Verksam: 1900-talet.


Dirigent vid Det Kongliga teater i Köpenhamn.
PM75
.
Frankel, Benjamin
Personer: F..

Levnad: 1906-73.
Från: England.
Verksam som: tonsättare, pedagog mm.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: har komponerat flera verk med ämnen ur judarnas historia t ex violinkonsert (till minnet av "de sex miljonerna", dvs de av naziserna dödade judarna), stråktrio, fem stråkkvartetter mm.
Verksam: 1900-talet.


PM75
.
Frantzen, Öystein
Personer: F..

Levnad: f. 1916.
Från: Norge.
Verksam som: operettsångare.
Musikgenre: ..klassisk.
Verksam: 1900-talet ; 1940-talet.


Debut 1946. Har uppträtt i Sverige (Göteborg, Malmö).
PM75
.
Franz, Robert pseud. för Robert Knauth
Personer: F..

Levnad: 1815-92.
Från: Tyskland.
Verksam som: tonsättare.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: över 250 sånger; även kyrkomusik etc.
Verksam: 1800-talet.


Upphörde att komponera 1868 till följd av dövhet och nervklenhet.
PM75
.
Freund, Wilhelm
Personer: F..

Levnad: 1892-1964.
Från: Tyskland.
Verksam som: musiker, dirigent.
Instrument: piano.
Musikgenre: ..klassisk.
Verksam: 1900-talet ; 1930-talet ; 1940-talet.


Sedan 1947 verksam i Sverige. Kapellmästare vid operorna i Berlin och Hamburg, från 1933 verksam som sångpedagog, kammarmusikspelare och ackompanjatör.
PM75
.
Frid, Géza
Personer: F..

Levnad: f. 1904.
Från: Ungern.
Verksam som: musiker, tonsättare.
Instrument: piano.
Musikgenre: ..klassisk.
Verk: en pianokonsert mm.
Verksam: 1900-talet.


PM75