Cecilia St. Cecilia

Från: Italien.
Född: ca 200 (Wikipedia).
Död: led martyrdöden 200- eller 300-talet på Sicilien (PM75), ca 230 (Wikipedia).
Verksam som: helgon.

Länkar till internet

Romerskt helgon, nu musikens skyddshelgon (årlig festdag 22 november). Hennes samband med musiken är uppdiktat och uppkom på 1400-talet.
PM75


.
Länkar: Cecilia
Länkar redigerade 2020-07-11
.
Cecilia i engelska Wikipedia Cecilia i svenska Wikipedia              Källa: Prismas musiklexikon 1975