Om MusikSök
.


Syftet med MusikSök är att, på hobbynivå, samla och strukturera information och kunskap om musik: dess utövare, teori, historia, olika stilar, instrument osv.

Arbetet går långsamt och uppdateringar, tillägg och förändringar tillkommer, såsom det ofta är med hobbies, till synes oordnat och ganska kaotiskt.

Även om en struktur sakta formas är, och förblir, MusikSök halvfärdigt.

MusikSök bygger på samlande. Materialet är till stor del hämtad från andra källor.

MusikSök är inte en kommersiell produkt och genererar ingen ekonomisk vinst av något slag.

Brister och felaktigheter är jag upphov till och ansvarig för.

/Markus 2005-01-26 – 2015-12-22