vuolle


[vo´ålle], samisk folkmelodi om några få takter, motiviskt pregnant och utgörande en musikalisk karakteristik av en bestämd naturföreteelse, ett djur, en person, ett föremål och liknande. Några vuolle har utnyttjats som temata i Peterson-Bergers Lapplandssymfoni (Same Ätnam). Jfr. jojkning.
MO85Källa: Musikordboken 1985