unison


i enklang; unison sång, när flera personer sjunger samma melodi (utan harmoniskt underlag). Märk att uttrycket används också när män och kvinnor sjunger samma melodi – "sång i oktaver" vore då mera adekvat term. Se även allsång.
PM75

ital. unisono [oni´sånå], i enklang; anger i fråga om sång eller instrumentalspel att stämmorna följs åt på samma toner eller eventuellt i oktaver. Om unison sång, se allsång.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985