transkription


transkribera
1 att arrangera ett musikverk för andra instrument än det ursprungligen är skrivet för – ibland med vissa omarbetningar av originalet. Termen avser en friare behandling av originalet än "arrangemang"

2 att omskriva ett musikverk från en notering till en annan, t.ex. från medeltida notation till modern notskrift. Substantiv: transkription.
PM75


(av latin transcribere, skriva om), omskrivning av ett musikstycke för ett annat instrument eller en annan instrumentkombination. Före grammofonen var det vanligt med transkriptioner eller arrangemang av orkesterverk, operor och liknande för piano (klaverutdrag). Transkription är också benämningen på nedtecknandet av gehörstraderad musik, t.ex. folkmusik. Jämför arrangemang.
BM03Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Bonniers musiklexikon 2003