tragédie lyrique


(fra.) även tragédie en musique, den tidiga franska operan, skapad av Jean-Baptiste Lully i samarbete med librettisten Philippe Quinault (den första tragédie lyriquen var Cadmus et Hermione, 1673). Det fransk-klassiska dramat (Corneille, Racine) stod modell för tragédie lyriques aktindelning (5 akter med prolog), ämnesval, versform och sceniska gestaltning. Något krav på enhet beträffande tid, handling och rum fanns dock inte. I tragédie lyrique anpassade Lully recitativen och ariorna efter det franska språket så som det deklamerades i Racines dramer av den berömda skådespelerskan Champméslé. Efter Lully komponerades tragédie lyrique av en rad franska tonsättare såsom Charpentier, Campra, Destouche m.fl. fram till Rameau som gav genren en ny glansperiod.
MO85Källa: Musikordboken 1985