tonsteg


bestämning av tonerna med hänsyn till deras plats i skalan. Således kallas tonerna i C-durskalan (nerifrån: c d e f g a h) första, andra (o.s.v.) tonstegen (dur- eller mollskala); de på dessa toner byggda treklangerna betecknas i harmoniläran tonika, växeldominant, mediant, subdominant, dominant, tonikaparallell (se parallelltonart), ledton.
PM75

steget mellan två angränsande toner i en skala; helt och halvt tonsteg består av respektive helton och halvton (intervallen stor och liten sekund); den harmoniska mollskalans överstigande tonsteg består av 1½ ton; förminskat tonsteg finns mellan två enharmoniskt identiska toner (t.ex. ciss-dess).
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985