tonsläkte, tonsläkten


viss gruppering av ett tonförråd; avser bl.a. dur och moll, kyrkotonerna; även andra ordningar av tonförrådet som kan förekomma i utomeuropeiska länders musik. Termen avser ett inbördes samband mellan tonerna, som inte förändras vid transponering.
PM75

är vårt dur och moll samt egentligen även de gamla kyrkotonarterna och de forngrekiska tonarterna; se vidare tonart.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985