tidegärd


(tidebön) det gamla svenska namnet för den romersk-katolska kyrkans smärre dagliga gudstjänster, "bönestunder", även sammanfattade under namnet officium. Tidegärden, som är den äldsta delen av liturgin och ursprungligen upptogs från den judiska kyrkan, består av matutin (egentligen tre nokturner) under natten, laudes vid soluppgången, fyra gudstjänster under dagen (prim, ters, sex och non, resp. kl. 6, 9, 12 och 15) samt vesper och kompletorium på kvällen. Den musikaliska utformningen är enklare än mässans; rikast ur denna synpunkt är matutin, vesper och kompletorium. Från tidegärden härstammar den svenska kyrkans otte- och aftonsång.
MO85Källa: Musikordboken 1985