text-ljud-kompositioner


är på band inspelade uppläsningar av litterära texter där rösten bearbetats på olika sätt med diverse elektronisk apparatur och där olika konkreta ljud kan ha blandats in, allt för att uppnå differentiering i uttrycket, framhävande av innehållsvalörer i texten m.m. Av mer musikalisk-abstrakt än litterär typ är de text-ljud-kompositioner där människorösten i huvudsak används som klangkälla och där alltså textens innehåll är av underordnad betydelse. Text-ljud-kompositioner började utvecklas i början av 1950-talet med fransmännen Henri Chopin och François Dufrène som föregångare. Idén var att befria poesin från dess låsning vid den tryckta texten och med det talade språket och olika bearbetningar ge den större variationsrikedom. Med de nya tekniska medlen som utvecklades på 1950- och 60-talen har intresset för text-ljud-kompositioner stigit och en lång rad poeter och tonsättare har ägnat sig åt genren. I Sverige har Fylkingen och Sveriges Radios litterära sektion anordnat text-ljud-festivaler sedan 1968. Den svenska termen text-ljud-kompositioner tillkom 1967.
MO85Källa: Musikordboken 1985