ters


ett melodiskt eller harmoniskt intervall som i dur- och mollskalan omfattar tre tonsteg, "ramtonerna" medräknade. Den stora tersen omfattar fyra halvtoner (t.ex. c-e) den lilla tre (t.ex. c-ess), den förminskade två (t.ex. ciss-ess). Den sista motsvarar en stor sekund men uppträder i annat harmoniskt sammanhang.
PM75

tredje tonen i en diatonisk tonföljd; se vidare intervall.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985