talsång


En vokalteknik mitt emellan tal och sång, använd av Schönberg i Gurrelieder m.fl. verk. "Talstämman" (ty. Sprechstimme) talar i fixerade tonhöjder men håller dem inte så att en sångton uppstår. Jfr. Sprechgesang.
PM75

(ty. Sprechgesang), en mellanform mellan recitativ och tal, använd i melodramen, däribland i speciellt utstuderat skick (med noterade, delvis exakta, delvis ungefärliga tonhöjder) i Schönbergs Pierrot Lunaire (1912).
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985