schlager


(av ty., en melodi som "slår") ett musikstycke eller en melodi som blivit som blivit allmänt känt och omtyckt. Kallas på engelska och franska hit.
PM75

[ty.), sång- eller dansmelodi som under en kortare tid uppnår en bred popularitet, ofta genom en reklambetonad lansering. Melodier av mera artistisk kvalitet kan ibland stå sig och bli "klassiker", s.k. evergreens.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985