rimofficium


poetisk omdiktning av den liturgiska officie-(tidegärds)-texten. Dylika versioner av de olika helgonofficierna med motsvarande omarbetning av de traditionella melodierna användes flitigt under 1000-1500-talen, tills de förbjöds av det tridentiska mötet [kyrkomöte i Trent, norra Italien, 1545-1563 /Wikipedia].
MO85Källor: Musikordboken 1985 ; Wikipedia