repris


i ett musikverk en upprepning av ett parti. För att slippa skriva ut partiet igen markeras denna repris med ett s.k. repristecken och när den spelande når detta tecken, tar han om från föregående repristecken eller (om det inte finns något) från början.
PM75

fra. reprise, upprepning; återges med tecknen:

Även den upprepade delen kallas repris. Inom sonatformen (i första satsen av symfonier, sonater etc.) betyder repris eller tydligare reprisdelen också den rekapitulation av den första temauppställningen som äger rum efter genomföringen.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985