realism


stilistisk beteckning med åtminstone två betydelser:

1 i operor personkarakteristik och handling, som bygger på observationer av det samtida livet, till skillnad från mera "avlägsna" ämnen och en "förfinad" handling; i denna betydelse visar uttrycket ett samband med de litterära ambitionerna hos bl.a. Zola och kom till uttryck i t.ex. italienska operor hos Puccini och Mascagni (se verism)

2 det officiella sovjetiska tänkesätt som betraktas som "korrekt" för tonsättarna. Det innebär att visa optimism och medkänsla med "folket", kravet på "begriplig" musik, undvikande av sådana fel som formalism etc; i denna betydelse står uttrycket i motsats både till "förvrängning" i konsten och "rå naturalism" (t.ex. musikaliska imitationer av buller).

PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975