rapsodi


rapsodia (it.), rapsodie (fr.) rhapsody (eng.); benämning (som inte i sig själv betecknar någon speciell musikalisk form) under 1800- och 1900-talen på ett verk, vanligen i sammanhängande följd och oftast med anvisning om något slag av romantisk "inspiration". Så kan tonsättaren t.ex. låta sin fantasi arbeta kring något (eller några) redan existerande tema, t.ex. Liszts Ungerska rapsodier, Rachmaninovs Rapsodi över ett tema av Paganini (se Paganini). En sådan hänsyftning behöver emellertid inte vara för handen, t.ex. Brahms pianorapsodier, Altrapsodi (för solo, kör och orkester). För Rapsodie espagnole, se Spansk rapsodi.
PM75

(från grek.), egentligen ett av en "rapsod" föredraget brottstycke ur ett större epos (Homeros). Senare namn på fritt ("rapsodiskt") sammansatt, romantiskt temperamentsfull och briljant fantasi, vanligen över nationella melodier. Genren, införd av tjecken Tomaschek 1813, blev populär genom Liszts 19 ungerska rapsodier för piano. De har följts av otaliga liknande opus av alla nationaliteter, ofta för orkester t.ex. Dvoráks två slaviska rapsodier, Chabriers España, Albeniz' spanska rapsodi Catalonia, Ravels (flersatsiga) Rhapsodie espagnole, Casellas Italiarapsodi, Enescos två rumänska rapsodier, Svendsens fyra norska rapsodier, Klamis karelska rapsodier etc. och inte minst svenska rapsodier, varibland de förnämsta är Alfvéns Midsommarvaka och Dalarapsodi samt Stenhammars Midvinter (ej kallad rapsodi men närmast att räkna som sådan). Solokonsertens typ men alltjämt fantasiartad anläggning möter man t.ex. i Gershwins bekanta, jazzbetonade Rhapsody in blue och i Rachmaninovs Rapsodi över ett tema av Paganini (i variationsform), båda för piano och orkester. Till den ursprungliga betydelsen återgick Brahms i sin så kallade Altrapsodi (Rapsodi över ett brottstycke ur Goethes Harzreise im Winter för altsolo, manskör och orkester), och hans tre pianorapsodier har inte i vanlig mening rapsodisk utan balladartad karaktär.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985