raga


Artister: Raga(indiska) inom indisk musik den ungefärliga mot-svarigheten till skala; betecknar också en melodiformel, som ligger till grund för den spelandes improvisationer.
PM75grundläggande och karakteristisk företeelse i den indiska musiken. Primärt betyder ordet en skala eller skalliknande melodi med modala drag och ofta en från vår avvikande intonation; den rör sig vanligen inom en oktav, först uppåtgående, sedan tillbaka ned, inte alltid exakt "i samma spår". De många olika ragorna tillskrivs skilda karaktärer och stämningspåverkande egenskaper – ordet raga betyder färg eller sinnesstämning – och är bundna till bestämda tider på dygnet eller året, något som kan påminna om tonsläktenas olika karaktär i den antika grekiska etosläran. I princip spelas också varje raga vid sin bestämda tid (angående vilken dock olika uppfattningar kan råda mellan de norra och södra skolorna).

Ordet raga har även en annan vidare betydelse: hela det musikstycke som uppstår då en raga framförs och som vanligen är mycket långt. Ett sådant framförande kan vara instrumentalt eller vokalt; det är enstämmigt, eventuellt ackompanjerat av rytminstrument, och förlöper som en lång följd av variationer. En huvudroll spelar här ornamentiken (gamaka), som av indierna uppfattas som livet och själen i en raga och som av skickliga musiker utförs på motsvarande delikata och talande sätt. På senare tid har denna konstart fått stark internationell uppskattning, främst genom den indiske sitarspelaren Ravi Shankars världsvida turnéer.
MO85


Skalor i indisk musik kallas för ragor, men termen är mycket mer komplex än så. Ragan innefattar rytm, skala, vikten av vissa tonhöjder inom skalorna, mönster för att höja eller sänka tonhöjden, ornamentering, hur länge ett musikstycke ska vara och även den expressiva karaktären som krävs i ett visst verk. Användningen av olika ragor är årstidsrelaterad.
Keith Johnson,
AMG, övers. mk.
Artister/Grupper: Raga
.
Banerjee, Nikhil
Bhattacharya, Tarun
Chaurasia, Hariprasad
Chaurasia, Pandit Hariprasad
Gupta, Buddhadev Das
Gurtu,Shobha
Isbin, Gilbert
Jasraj, Pandit
Kabra, Brij Bhushan
Khan, Mohammed Sharif
Khan, Shujaat
Khan, Ustad Fateh Ali
Khan, Ustad Vilayat
Rajesh, U.
Sharma, Shivkumar
Srinivas
Srinivas, U.Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985 ; AMG ; musicalnirvana