proggen, musikrörelsen


Musikrörelsen, den progressiva musikrörelsen, den alternativa musikrörelsen, "proggen", en rörelse som i slutet av 1960-talet började i kretsarna kring de "ickekommersiella" skivbolagen MNW (Musiknätet Waxholm) och Silence. Ett syfte var att ge ut skivor med svensk musik utan vinstkrav, men rörelsen handlade även om konsertverksamhet, uppbyggnad av lokala musikforum, musiktidskriften Musikens Makt, att säkra egna distributionskanaler och själv pressa skivorna samt att organisera kulturaktiviteter och politisk verksamhet. Gruppen Gunder Hägg (Blå Tåget) tillhörde de mest aktiva. På skivbolaget Silence fanns Bo Hansson (som gav ut storsäljaren Sagan om ringen) och International Harvester (Träd, Gräs och Stenar). Rörelsen omfattade folkmusik (Södra Bergens Balalajkor, Skäggmanslaget), popmusik (Hoola Bandola, Norbottens Järn) och rockmusik (Nynningen, Nationalteatern).
BM03Källa: Bonniers musiklexikon 2003