passage


del av en musikalisk komposition; i allmänhet uttryck för virtuosa spelfigurer.
PM75

[passã'sj] (från franskan), snabb skal- eller ackordfigur genom flera oktaver. I sololitteratur och speciellt konserter uvecklas ofta ett rikt, mer eller mindre motivistiskt "passageverk", där exekutören har tillfälle att glänsa med sin virtuositet.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985